OXOVASIN

Oxovasin® (หรือชื่อการค้าในต่างประเทศชื่อ Oxoferin®) เป็นยาใช้เฉพาะที่ซึ่งมีสารคลอไรท์ (Chlorite) เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญที่อ้างอิงถึงสาร Tetrachlorodecaoxygen (TCDO) เมื่อตัวยาแทรกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อจะกระตุ้นให้เกิดการกลืนและทำลายแบคทีเรีย (phagocytosis) หรือสารแปลกปลอมอื่นๆ ทำให้แผลสะอาดเร็วขึ้นและต่อต้านการติดเชื้อเฉพาะที่ เพิ่มการสร้างเนื้อเยื่อสีแดงบริเวณแผลและสร้างผิวหนังให้เรียบ ไม่เป็นแผลเป็นที่นูนและใหญ่

 • ขนาดบรรจุ: 50 มล., 100 มล.
 • ข้อบ่งใช้ยา:
  • แผลติดเชื้อ
  • แผลที่เกิดจากการนอนกดทับนานๆ
  • แผลของผู้ป่วยเบาหวาน
  • แผลไฟไหม้หรือนํ้าร้อนลวก
  • แผลที่มีเลือดมาเลี้ยงไม่พอ
  • แผลเรื้อรัง
  • ร่องแผลที่เป็นหนอง หรือ ช่องหนอง
 • แผ่นพับ “Oxovasin® – Ultimate approach for state-of-the-art wound healing and tissue repair” (ภาษาอังกฤษ)
 • สแกน QR โค้ดเพื่ออ่านเอกสารกำกับยา Oxovasin® ฉบับเต็ม